#About us

Pashupati Marwadi Sewa Sangh

A non-profitable organization Pashupati Marwadi Sewa Sangh was established in 2048 B.S with the sole motto of pure service towards humanity.

मानवीय सेवा गर्ने पवित्र उद्देश्य लिएर सम्वत् २०४८ सालमा स्थापना भएको पशुपति मारवाडी सेवा संघले निरन्तर रुपमा निम्न सेवा कार्यहरु गर्दै आएको छ ।

Read More
Blood Donation received

58,000

Programs Conducted

1,800

#Praman Patra

Our Achievements